ISZ Rekrutacja KSAP

Załóż konto


Oświadczenia kandydata korzystającego z Internetowego Systemu Zgłoszeń Postępowania Rekrutacyjnego do Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego

Przed przystąpieniem do tworzenia konta przeczytaj poniższe informacje i naciśnij przycisk "Wyrażam zgodę" lub "Brak zgody" (naciśnięcie przycisku "Brak zgody" oznacza rezygnację ze zgłoszenia do postępowania rekrutacyjnego do Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz wizerunku (zdjęcia) zawartych w zgłoszeniu kandydata na słuchacza Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego w Warszawie dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. "RODO").


  BRAK ZGODY     WYRAŻAM ZGODĘ