ISZ Rekrutacja KSAP

Załóż konto


Oświadczenia kandydata korzystającego z Internetowego Systemu Zgłoszeń Postępowania Rekrutacyjnego do Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego

Zapoznałem/am się z treścią aktów prawnych, na podstawie których jest regulowana działalność Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego
tj.: z Ustawą z dnia 14 czerwca 1991 r. o Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego (t.j. Dz.U. 2015 poz. 248 z późn. zm.) i Statutem Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego z dnia 7 października 1999 r, Dz.U. z 1999 r. Nr 82 poz.920 z późn. zm.)


      Nie             Tak